Logowanie do serwisu Problem z logowaniem

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

ul. Rozwadowska 12

37-464

Stalowa Wola

www.stalowawola.sr.gov.pl

Wydział I Cywilny Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

ul. Energetyków 11A

37-450

Stalowa Wola

tel. (0-15) 643-45-51

Wydział II Karny Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

ul. Rozwadowska 12

37-464

Stalowa Wola

tel. (0-15) 643-45-50

Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

ul. Rozwadowska 12

37-464

Stalowa Wola

tel. (0-15) 643-45-50

Wydział IV Pracy Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

ul. Rozwadowska 12

37-464

Stalowa Wola

tel. (0-15) 643-45-51

Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Stalowej Woli

ul. Energetyków 11A

37-450

Stalowa Wola

tel. (0-15) 643-45-44

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

ul. 3 Maja 14

38-100

Strzyżów

fax. (0-17) 276-11-70

http://www.strzyzow.sr.gov.pl/

Wydział I Cywilny Sąd Rejonowy w Strzyżowie

ul. 3 Maja 14

38-100

Strzyżów

tel. (0-17) 276-81-28

fax. (0-17) 276-81-28

Wydział II Karny Sąd Rejonowy w Strzyżowie

ul. 3 Maja 14

38-100

Strzyżów

tel. (0-17) 276-81-14

fax. (0-17) 276-81-14

Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Strzyżowie

ul. 3 Maja 14

38-100

Strzyżów

tel. (0-17) 276-81-11

Wydział V Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Strzyżowie

ul. 3 Maja 14

38-100

Strzyżów

tel. (0-17) 276-81-34

fax. (0-17) 276-81-34

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

fax. (0-15) 823-40-80 wew. 199

www.tarnobrzeg.sr.gov.pl

Wydział I Cywilny Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-49-56, wew. 130, 131, 132

Wydział II Karny Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-49-56 wew. 142, 421, 139, 140, 141, 144

Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-49-56, wew. 133

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-49-56 wew. 185

Wydział V Gospodarczy Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-49-56, wew. 113, 214

Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-40-80, 822-22-34, 823-49-56 wew. 237

fax. (0-15) 823-40-80, 822-22-34, 823-49-56 wew. 237

Sąd Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100

Łańcut

fax. (0-17) 224-23-55

http://www.lancut.sr.gov.pl/

Wydział I Cywilny Sąd Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100

Łańcut

tel. (0-17) 224-23-24

Wydział II Karny Sąd Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100

Łańcut

tel. (0-17) 224-23-30, 224-23-34

fax. (0-17) 224-23-55

Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100

Łańcut

tel. (0-17) 224-23-07

fax. (0-17) 224-23-03

Wydział V Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100

Łańcut

tel. (0-17) 224-23-51

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 4A

35-016

Rzeszów

tel. (0-17) 860 45 00

fax. (0-17) 860 45 01

www.bip.rzeszow.wsa.gov.pl

Wydział Informacji Sądowej

tel. (0-17) 860-45-07, (0-71) 860-45-08

fax. (0-17) 860-45-15

Prezes WSA

tel. (0-17) 860 45 00

fax. (0-17) 860 45 01

Wydawnictwo C.H. Beck,
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000zł